Раджа Йога

8-те стъпки в Раджа Йога

Раджа йога предоставя един интегрален осемстепенен подход или осем члена (ащанга) за развитието на човек. Всеки има присъща нему роля, важна за правилното развитие и всички са от еднаква значимост.

Осемте степени на Раджа йога са:

-Яма – правила за социално поведение

-Нияма – правила за лично поведение

-Асана – телесни пози

-Пранаяма – управление на жизнената сила

-Пратяхара - контрол над сетивата

-Дхарана - правилно внимание или контрол над ума

-Дхяна – медитация

-Самадхи

Първите пет члена – от яма до пранаяма съставляват външния аспект на йога. Те са подготвителни по природа полагащи основите за по дълбоки практики.

Яма и Нияма

Видовете яма или принципи за социално поведение са ненасилие (ахимса), правдивост (сатя), кoнтрол над сексуалната енергия (брахмачаря), некрадене (астея) и непривързаност (анабхинивеша).

Адекватното социално поведение е важно за здравето, психическото благополучие и духовно развитие.

Ниямите или принципите за лично поведение са удовлетвореност (сантоша), чистота (шауча), самообучение (свадхяя), самодисциплинираност (тапас) и самоотдаденост на Бога (Ишвара пранидхана).

Ямите и Ниямите съставляват нравствената основа на всяко правилно живеене. Тези два набора от принципи вървят заедно.

Асана

Асана означава правилна поза или поза в хармония с нашето вътрешно съзнание. Нейната цел е овладяването на стабилна седяща поза, в която по-лесно да се практикува медитация. Асаните носят равновесие и хармония на физическото тяло, особено на мускулно-скелетната система, която е опората на тялото. Позите могат да бъдат насочени да въздействат върху определени органи или за укрепване на слаби места в тялото.

Пранаяма

Пранаяма означава не просто управление на дишането, а контролирано увеличаване на жизнената сила. Пранаяма се изразява в задълбочаване и разширяване на прана, докато тя доведе до състояние на покой. Когато прана е умиротворена, жизнената сила и чрез нея сетивата, емоциите и умът са в покой.

Пратяхара

Пратяхара не е просто отдръпване на сетивата, а правилно управление на сетивата и способността да се преминава отвъд тях. Тя не е потискане на сетивата, а тяхната правилна употреба. Начинът по който управляваме сетивата си определя вида на получаваната от външния свят енергия, получавана от външния свят за захранване на нашите умове, която или ги подкрепя или ги разстройва. Техниките се състоят в изключване на сетивата като затваряне на очите и ушите, или използването на сетива със съсредоточеност, а не с разсеяност. Използват се различни форми на мантра или визуализация.

Дхарана

Дхарана е контрол над ума, който се изразява в правилна съсредоточеност. Тя е способността да насочваме цялата си ментална енергия към всяко нещо, което пожелаем. Тя се състои в развитие и разширяване на силата на нашата концентрация. Техниките на Дхарана се изразяват в различни начини за насочване или управление на вниманието като концентрация върху определени обекти или представи. Обичайните техники включват концентрация върху чакрите и техните елементи. Друг метод е съсредоточаването на ума в сърцето.

Дхяна

Дхяна е медитация, която е нашата способност да удържаме вниманието си без разсейване. Медитацията ни дава възможност да отразяваме реалността и обективно да възприемем истината за нещата.Медитацията може да бъде върху някакъв външен обект или върху нещо, което ние визуализираме. Медитацията в най-висшия смисъл не е техника. Истинската медитация е естествено състояние на съзнателност.

Самадхи

Самадхи е способността да станем едно с обекта на нашето възприятие. То е единението на възприемателя и възприеманото, чрез което природата на върховната реалност може да бъде реално позната. Самадхи е нашата способност да се сливаме с обекти в съзнанието, които показват нашата радост и удовлетвореност от живота.То е естествения резултат от медитацията. То е единение с всичко.

Допълнителна информация