Гхеранда-самхита

"Гхеранда-самхита"

"Гхеранда самхита" - най-авторитетния и древн литературен източник за хатха йога, достигнал до наши дни, автор на който е считан за Риши Гхеранда. Праисторически ръкопис се дава под формата на диалог между учител по йога и ученик , който задава въпроси . Оригиналният текст е написан на санскрит.


Приветствие


Прекланям се в благоговение пред Ади-Ишвара (изначалния бог), който първи ни е въвел в учението  Хатха Йога. Това е като първата стъпка по стълбата, която води до висините на Раджа Йога


1.1 След като пристигна Чандра Капалипали на мястото на уединение на мъдреца Гхеранда и се поклони с благоговение. Чандра каза:

1.2 О най-висш сред йогите! О йога чителю! Бих искал да чуя сега за йога на тялото, което води до познание на истината (таттва-джнана).

1.3 Гхеранда отговори: Това е много добре, о могъщи, че ме питаш за това. Аз ще ти кажа, сине мой. Слушайте внимателно.

1.4 Няма по силна обвързаност от Мая; няма сила по-висша от Йога, няма по-добър приятел (спътник)  от мъдростта; няма по-лош враг от егоизъма (Ахамкара).

1.5 Изучавайки азбуката, можете да научите всички науки; овладявайки на йога се постига знаване на истината.

1.6 Телата на живи същества произлизат от добрите и лошите дела; от тези действия възниква съдбата (Карма) и чоек подчинен на своята карма обикаля в кръг, както колелото на велосипедло.

Допълнителна информация