Как йога променя генната експресия


Как йога променя генната експресия

ДНК може да бъде разгледана, като набор от инструкции или указания, за това как да бъде изграден и как да функционира даден организъм. Определени гени се активират при определени обстоятелства – например голям стрес може да се доведе до развие заболяване – например автоимунно заболяване или диабет, може обаче определени събития, които създават положителни емоции – например влюбване да доведе до оздравяване. Има изследвания, които показват, че Йога може да бъде такъв „отключващ“ фактор и то в много положителен смисъл. Това вълнуващо ново изследване може да ни помогне да разберем, защо практикуващите йога се чувстват добре. И също така да изясним механизма, как на генетично ниво Йога е свързана с намаляване на нивото на тревожноста, преодоляване на депресията и други заболявания и състояния, свързани с хроничен стрес.

Всеки човек в живота си, е изпитвал поне веднъж възпаление ( възпалителен отговор) като временен отговор на нараняване или други проблеми, които активират имунната система. Това е полезен и необходим отговор, който е част от естествената защитна система на организма. Когато възпалението стане хронично, това е вече друо. Стресът може да причини хронично възпаление в тялото, а хроничното възпаление от своята страна е свързано с множество заболявания, включително диабет, артрит, фибромиалгия, затлъстяване, депресия и др. Ново изследване показва, че Йога може да помогне за намаляване на хроничното възпаление чрез промяна на генната експресия * в тялото. Йога може да помогне за промяна на експресията на гени, участващи в предизвиканите от стреса възпалителни реакции, предотвратявайки появата на хронично възпаление.

* Експресията на ген е процес, чрез който наследствената информация от ген (ДНК нуклеотидна последователност) се превръща във функционален продукт - РНК или протеин т.е от латентна информация в пряка инструкция.

Какво е възпаление

Възпалението по своята същност не е лошо. Всъщност това е естественият механизъм на нашето тяло за защита срещу инфекция и нараняване.

Ако тялото реши, че е възникнала заплаха, се задейства верижна реакция, водеща до образуването на молекули, които свързват и активират провъзпалителни гени. Тези гени произвеждат протеини, наречени цитокини, които предизвикват възпалителен отговор за борба с патогените.

За съжаление телата ни не правят разлика между физически заплахи и емоционални или психологически. Докато защитният възпалителен отговор ще ни помогне да оцелеем, когато имаме отворена рана, същият защитният механизм няма да важи и за емоционалната рана.

В този случай (или в безброй други стресови ситуации, с които се сблъскваме ежедневно), възпалението всъщност ни пречи, губим енергията и ресурсите си и даваме на телата си да разберат, че постоянно ни атакуват.

Това е хронично възпаление, което влошава физическото и психическото ни здраве с течение на времето. Хроничното възпаление е свързано с повишен риск от рак, ускорено стареене, депресия и тревожност.

В своята статия, публикувана във Frontiers in Immunology, британски изследователи отбелязват, че „има достатъчно доказателства за ефективността на въздействие върху ума и тялото за подобряване на психическото и физическото здраве, но молекулярните механизми на тези ползи остават слабо разбрани“.

Те изказват хипотезата, че ефектите върху ума и тялото обръщат експресията на гени, участващи в предизвиканите от стреса възпалителни реакции. Поради това учените провеждат систематично 18 различни проучвания, които използват анализ на генната експресия породена от работата с ума и тялото.

Ефекти върху ума и тялото, които могат да повлияят на генната експресия:

-Йога(физически пози)

-Практика на концентрация

-Техники за релаксация

-Регулиране / контрол на дишането


Йога влияе върху експресията на гени, които причиняват възпаление

Извършвайки мета-анализ на проведени предишни изследвания, учените успяват да сравнят резултатите и да идентифицират най-значимите тенденции в тях. Сравнение на проучвания върху йога, практика на концентрация, техники за релаксация и регулиране на дишането показа, че всички тези дейности имат нещо общо - всички те влияят върху генната експресия намалявайки ефектите на хроничния стрес.

Начинът на живот и околната среда могат да повлияят, кои гени се включват и изключват и този анализ показва, че такива техники на въздействия върху ума и тялото като йога могат да изключат гени, които обикновено се активират от стреса - гени, които причиняват възпаление.

Значението на тези открития е, че йога и други практики за тяло и ума могат да намалят риска от заболявания и състояния, свързани с възпалението, които причиняват физическа и психологическа вреда.

В кореспонденцията си с TIME водещият научен рецензент Ivana Buric подчерта, че наследените гени не са статични. И също така, че активността на ДНК може да бъде повлияна от фактори, които можем да контролираме.

Избирайки здравословни навици всеки ден, можем да създадем модели на генна активност, които са по-полезни за нашето здраве“, казва тя. "Дори само 15 минути практикуване на внимателност изглежда вършат работа."

Източник: yogauonline.com/yoga-research/power-healthy-habits-yoga-changes-gene-expression-linked-chronic-inflammation.

Допълнителна информация