Правила и степени в юмейхо

Степени на юмейхо специалистите:

В основата на тези правила са залегнали - постановлението на Д-р Масаюки Сайонджи (основател на Юмейхо терапията) и утвърдени от майстор Тошихару Китами - директор на международния институт по превантивна медицина в Токио - Япония.

Условията за обучение са следните:

1. Курс за начална подготовка с продължителност 5 дни.

На обучение са поканени всички, които искат да овладеят метода Юмейхо. Медицинско образование и предварителна подготовка не се изискват. В хода на обучението Вие ще научите: основи на анатомията и физиологията, теорията на Юмейхо за нарушението на геометрията на таза (тазово изкълчване) и последствията от това. На този етап се усвояват 100 те базови похвата на Юмейхо, позволяващи корекция на тазовото изместване. При желание, всеки завършил курса може да се яви на изпит и да получи  японска диплома от Международния Юмейхо център (Токио). Дипломата потвърждава международна квалификационна степен и дава право за повишаване на тази квалификация (при достигане на критерийте за това) във всяко юмейхо сдружение по света.

За получаване на I-ва степен (Юмейхо начинаещ) е необходимо:

- теоритични и практически знания - начално ниво по <<Юмейхо стандарт >>, без манипулиране на цервикалния отдел (врат) на гръбначния стълб.

- базови знания за предназначението и целите на терапията

- базови знания относно признаците на тазово разместване

- базови знания относно показанията и противопоказанията за прилагането на Юмейхо терапията

- базови знания за анатомията и физиологията на човешкото тяло

ЗАБЕЛЕЖКА: Курсист (обучаващ се в Юмейхо), който няма допълнително медицинско образование или опит в други терапевтични методи има право да прилага Юмейхо само върху роднини, приятели и колеги. Строго се забранява да провежда обучения.

2) Втори курс. Разширено обучение - повишаване на квалификацията. Курса е с продължителност 5 дни. Ниво - Специалист по профилактика.


Ако искате да увеличите качеството и ефективността на изпълнението на Юмейхо похватите. На обучение са поканени притежателите на първа степен, потвърдено с Международна диплома за Юмейхо.
По време на обучението ще можете: да задълбочите и прицезирате познанията си за 100-те базови похвата. Научете техниката на допълнителни техники за масаж и манипулация при работа с краката, лумбалната област, врата, корема. Можете да научите за връзките на заболявания на опорно-двигателния апарат дос патологията на вътрешните органи. Разширяване на знанията в диагностиката. Получете задълбочени познания за анатомията и физиологията на човешкото тяло. Усвоява се метода Юмейхо при работа с бременни жени.
След приключване на обучението и успешно полагане на изпит се издава Оригинална международна диплома за  Юмейхо 2-ра степен (дан), която се регистрира в  Международния център (Токио). Дипломата потвърждава международната квалификационна степен и дава право на последващо обучение във всеки от клоните на Юмейхо в света.

За да получите 2-ра степен (Юмейхо 2-ри дан за профилактика), се изисква следното:
 
• Пълно познаване и изпълнение на процедурите, определени като "Юмейхо стандарт";
• познаване на това кога и как се изместват тазовите кости;
• основни познания за степента на изместване на тазовите кости;
• познания за превантивните и лечебните ефекти на Yumeicho терапията;
• индикации и противопоказания за използването на методите Yumeiho;
• познаване на анатомията на средното ниво.
ЗАБЕЛЕЖКА : Завършилия е с право да практикува превантивна Юмейхо  терапия за широк кръг от клиенти под наблюдението на учител (инструктор по юмейхо). Забранява се даването на интервюта, участия в предавания, писане на статии представящи Юмейхо от собствено име.  Завършилият няма право да преподава Юмейхо.

3) 3 курса. Разширено обучение - повишаване на квалификацията. Продължителност -  5 дни. Ниво - Юмейхо терапевт.
На обучение са поканени собственици на 2 степен, удостоверена с оригинална  международна диплома за Юмейхо 2-ри дан, с най-малко една година практика след преминато обучение и полагане на изпит за 2-ра степен и най-малко 2 години стаж при завършен курс за 1-ва и 2 -ра степен заедно. Изисква се значителен опит с работа върху клиенти и многократното прилагане на Юмейхо и постигане на резултати.
Основната цел на курса - да се повиши ефективността и професионалната подготовка за тези, които искат да използват Юмейхо за професионални цели. В хода на обучението се работи за подобряване на техниката на манипулация, мобилизация и масаж. Усвояване на допълнителни методи за извършване на манипулации при хора с ограничения за мобилността. По време на курса се провеждат обучения и тестове за теорията и практика на Юмейхо.

Допълнителна информация