Зони за кавитация

Зони за кавитация

Кавитацията се изпълнява на зони. Максималният брой зони на един сеанс са 2

Зоните са следните

  • Седалище (има се предвид цялото седалище, отляво и отдясно)
  • Задна част на бедра
  • Предна част на бедра
  • Вътрешна част на коляно
  • Странични паласки
  • Корем

Различните зони се обработват с различна продължителност като максималното време на въздействие на зона е 10 мин

Пр.: Седалището отляво може да се обработва максимум 10 мин.

Максималното сумарно време на въздействие за 1 сесия е 40 мин.

Допълнителна информация