Мандукя Упанишад

 

МАНДУКЯ УПАНИШАД
1. Хари ОМ.  ОМ - тази сричка е всичко това.
Разяснение: всичко минало, настоящо, бъдещо - всичко е сричката ОМ. И онова, което е извън тези три времена, също е само сричката ОМ.

2. Всичко това наистина е Брахман. Брахман е  и този атман, четириделният (с четири състояния).

3. Положението на бодърствуване (джагара), с насочено навън познание (праджна), със седем части (на тялото), деветнадесет лица, с грубо (материално) наслаждение (стхула) е Вайшванара, първото състояние.

4. Положението на сън (свапта), с насочено навътре познание, със седем части на тялото, деветнадесет лица, с фино (материално) наслаждение е тайджаса, второто състояние.

5. А когато спящият не желае нищо, не вижда никакви сънища, това е сушупти (дълбок сън). Положението сушупти, с единно и цялостно познание е блаженство (ананда), и наслаждението му е блаженство, лицето му е съзнание (четас) - (това е) праджна, третото състояние.

6. Това е владетелят на всичко (сарвешвара), това е всезнаещият, това е вътрешният управител, това е утробата на (породилия) всичко, (това е) началото и края на творенията.

7. Не е познание навътре, не е познание навън, не е познание към двете, не е сгъстено познание, не е познание, нито не-познание; невидимо, неизречено, неуловимо, неразличимо, неосъзнаваемо, непоказваемо; същност на знанието на единния атман, в което се разтваря (видимия) свят, безстрастно, милостиво, недвойствено - такова се смята четвъртото състояние - то е атман, то трябва да се познава.

8. Този атман по отношение към звуците е омкара; състоянието му по отношение към частите (на ОМ) са акара, укара и макара (АУМ).

9. Състоянието на бодърствуване, Вайшванара, е акара, първата част. Произнасянето й е първенство и придобиване. Който така знае, придобива всички желания и първенство.

10. Състоянието на сън, тайджаса, е укара, втората част (наречено е така) поради неговото превъзходство и неговата двойственост. То засилва постоянството на познанието (джнана). В рода на този, който така знае, няма никой, който да не познава Брахман.

11. Състоянието сушупти, праджна, е макара, третата част. (Резултатите й са) създаване и поглъщане. Който така знае, постига създаване и цялостно поглъщане.

12. Безразмерен, четвърти (четвърто състояние), недосегаем, прекратяващ илюзията, благотворен, недвойнствен - това е омкара, атман; този, който така знае, влиза в атман чрез атман.

 

 

 

"Индийските санскритски първоизточници - Веди, Упанишади, Бхагавадгита".
Превод от санскрит: Рамакришна Каушик, Колчо Ковачев, Косю Беличев, Кънчо Кънев.
Издателство "Любомъдрие", София, 1996 г.

Източник: http://netsky.blog.bg/lichni-dnevnici/2013/03/30/mandukia-upanishad.1069834

Допълнителна информация