Енергийни практики свързани с чакри

Енергийни практики свързани с чакри

Чакри – това са психоенергийни центрове в човешкото тяло, в които енергийните канали са преплетени в възли и чрез които се осъществява обменът на външна и вътрешна енергия в човешкото тяло. Думата идва от санскрит и се превежда като вихър, кръг. Всяка чакра е място за завихряне на човешката жизнена енергия. Според индусите главните чакри са седем. Те са разположени от основата на гръбнака, тоест от опашната кост, до върха на главата.Всяка от седемте чакри отговаря за определен аспект от живота на човека и тя е свързана с решаването на определени житейски и най-вече духовни задачи. Всички енергийни центрове са отлично синхронизирани. Ако в някой от енергийните центрове настъпи проблем и той се откъсне от останалите или блокира, това ще се отрази на всички други центрове. Основните методи за въздействие върху чакри са: асани, пранаями, техники за визуализация и мантри. Казва се, че всяка чакра има своя собствена двусрична мантра (звукът, който издава вибрацията на мантрата), с който можете да въздействате върху една или друга чакра (Bija мантра), балансирайки работата я.

Енергийни парктики за чакрите:

Практика 1 : Активизация и балансиране на първата чакра ( Мулатхара)

Техника за изпълнение: Легнете в Шавасана ( позата мъртвец), притворете очи, концентрирайте вниманието си в перинеалната област, визуализирайте четирилистен червен лотосов цвят в основата на гръбначния стълб за няколко минути. След това сгънете коленете и вдишвайки повдигнете таза си от пода, докато държите визуализацията, повторете звука „ЛАМ” на себе си или на глас, издишвайки върнете таза към пода. ( Повторете 21 пъти) След това заемете отново Шавасана и отпуснете цялото тяло. Продължете визуализацията за няколко минути.

Практика: Активизация и балансиране на четвъртата чакра ( Анахата)

Легнете по корем с длани под раменете. Докато повдигате гърдите си от пода в поза Кобра (Bhudjangasana), задръжте вниманието си в областта на сърцето. Визуализирайте 12 листенца лотосово зелено в тази област, повторете звука „ЯМ” . След това спуснете тялото на пода. (Повторете 21 пъти)

Чакра Шудхи – Прочистването на чакрите

Чакра Шудхи или техника за прочистването на чакрите е една от найинтересните практи. Свами Шивананда се счита за основоположник на тази практика . Чакра Шудхи също много често се среща в традицията на Кундалини Йога и има подготовителен ефект за подълбоки практики на медитация.

Техника за изпълнение: Заемете удобна поза (предпочитано една от медитативните пози: сукхасана, ардха падмасана, падмасана или ваджрасана). Изправете гърба, претворете очите и насочете внимание навътре към себе си. Дишайте дълбоко през носа в продолжение на няколко минути, успокоявайки умът си и отпускайки тялото. Насочете внимание към първата чакра Мулатхара същовременно произнасяйки мантра „АУМ” . Опитайте да синхронизирате мантрата с ритма на серцето. След това насочете вниманието към втората чакра Свадхистана и отново повторвте мантра „АУМ” , след което насочвайте вниманието към всека една чакра поред повтаряйки мантрата, стигайки до горната Сахасрара чакра. Ако имате вьзможност, непременно повторете практика отново, съсредотачавайки внимание върху всека една чакра внимателно повтаряйки мантра „АУМ”
Основното нещо, на което трябва да обърнете внимание, когато медитирате върху Чакра Шудхи, е вибрацията на звуците на мантрата в точките на чакрите. Благодарение на това се осъществява дълбока лична трансформация, свързана с разширяване на съзнанието. Освен това има хармонизация на духа и тялото, както и чувство за лична цялост.

Работа с праническите ветрове – 5те ваю. Психическото дишане на Йогите

Енергийни ветрове в човешкото тяло контролират различни процеси в него и се наричат Прани.  Наричани още петте вятъра, ваю имат специфични качества, свързани са с определени чакри и управляват действието на различни органи и системи в тялото.

Петте ваю са:

  • Прана ваю – енергийни потоци движащи прана нагоръ от диафрагмата към гръдният кош. Отговаря за дихателна функция в човешкото тяло.

  • Апана ваю – енергийни потоци движащи прана надолу от пъпа към перениума и краката. Отговаря за отделителна система .

  • Удана ваю - спиралообразни енергийни потоци обхватващи гърлото и главата, движащи прана кръгообразно. Отговаря за речта и глътането.

  • Самана ваю – хоризонтални енергийни потоци в областа на корема движещеся двопосочно от едната старана на торса към другата. Отговаря за храносмилане.

  • Вяна ваю- свързва всичките прани в човешкото тяло , отговаря за распределянето на енергия в тялото и баланса. ( Ефирното тяло)

Тази техника е пряко свързана с активаизация на един от найфинните пранически ветрове в тялото ни - : „ Вяна Ваю”, също така има пряко въздействие върху всека една чакра, пречиствайки и балансирайки работата я.

Техника за изпълнение :Легнете удобно в Шавасана ( позата мъртвец), притворете очи, отпуснете добре всички мускули на тялото и лицето си. След това, започнете да дишате, докато установите напълно ритъма. Дишате без никакво напрежение и при вдишване си представяте как с въздуха всмуквате нагоре през костите на краката си светлина, а при издишването — как я изтласквате по обратния път.

 Следва „всмукване" на светлината през костите на ръцете и изтласкване обратно; през върха на главата и обратно; през стомаха; през половите органи също, после по гръбначния стълб от долу до горе и обратно. Накрая през порите на цялата кожа и обратно. Така цялото тяло се изпълва енергия.

Тази практика има и втора част, при която се зареждат с енергия седемте основни енергийни центъра на тялото (чакрите). Дишайте ритмично и изпращайте тока на светлината последователно по посочения тук ред: към челото, тила на главата (срещуположно на веждите), в основата на главата (1ят прешлин), към слънчевия сплит, в долната част на гръбначния стълб, в областта на пъпа, в половатаобласт.Завършвате с мислено прокарване на тока на праната няколко пъти през цялото тяло, започвайки от главата до краката, и обратно.

Допълнителна информация